ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกรายละเอียดของโปรแกรม paint โปรแกรม Scratch เช่น เนื้อหา สาระ แบบฝึกหัด และการทำแบบทดสอบท พร้อมกับครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนปูพื้นฐาน
ทบทวนเนื้อหา
ฝึกทำข้อสอบ


แบบฝึกหัด
สอบถาม

         เข้าสู่บทเรียน CLICK โปรแกรมที่ต้องการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย 

ใช้งานอย่างไรและมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างไร ? 

ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาการเรียน
มีระบบการติดตามความก้าวหน้าที่ให้ในรูปแบบของการทำแบบทดสอบหรือการติดตามการทำข้อสอบ 

หากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการเรียนอื่นๆ ? 

ในกรณีที่นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัย  สามารถติดต่อสอบถามครูผู้สอนได้โดย
  สอบถามในกระดานสนทนาของบทเรียนนั้นๆ
  video call สอบถามครูผู้สอนได้โดยตรง
  ส่งรูป หรืปโจทย์ หรือvideo ให้ครูผ่าน Line
  สอบถามในกลุ่ม facebook ของเรา

ถ้าไม่เข้าใจมีการให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไร ? 

  เรามีบริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพิ่มเติม
  มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะหรือวิดีโอสอนเพิ่มเติมที่เน้นให้เข้าใจง่ายและชัดเจนมากขึ้น